Matrix Factory Racing Team

Initiativtagare till Matrix Racing Team är Matrix i Italien, tillverkare av kvalitetsprodukter för dig som i första hand kör motorcykel.

Kravet att det skall vara toppförare som har som målsättning att stå överst på prispallen. Men en viktig uppgift är också att teammedlemmarna är Matrix ambassadörer och har ett högt reklamvärde beträffande marknadsföring av Matrixprodukter. Förarna är en garanti för att Matrix produkter håller en hög och ändamålsenlig kvalitet eftersom de är Matrix Helmets främsta testpiloter och kritiska granskare.

Under säsongen 2011 och 2012 kommer det inte att bedrivas någon teamverksamhet då all koncentration kommer att vara på produktnivå och lägerverksamhet i motocross.